انواع مهاجرت در آلمان

انواع مهاجرت در آلمان مطابق قانون جدید مهاجرت آن

اخذ ویزای تحصیلی-

ویزای کار( برای افرادی که از تحصیلات عالی برخوردارند )مانند اینکه متخصص رشته های علمی مانند کامپیوتر که از آغاز ورودشان از یک اقامت دائم می توانند برخوردار شوند و سکونت یابند

ویزای پیوستن به افراد خانواده-

-ویزای سرمایه گذاری( که قادر باشند با ایجاد کار در آلمانحداقل یک میلیون یورو سرمایه گذاری کنند)یا حداقل قادر باشند برای ده نفر ایجاد اشتغال نمایند

-افرادی که به خاطر جنسیتشون  مورد تعقیب قرار دارند، به عنوان پناهجو در آلمان پذیرفته میشوند.

-کسانی که بعد از گذشت یکسال و نیم بعد از حکم اخراج همچنان در آلمان بسر می برند  و این کشور رو ترک نکنند، در صورتیکه خودشان مسئول این تاخیر نبوده باشد، از اجازه اقامت برخوردار میشود.

، در مورد پناهجویان حالت در اصطلاح “انتظار یا تحمل” برای رسیدگی به پرونده اونها، به قوت خودش باقی میماند. در موارد دشوار و ضروری، یک کمیسیون ایالتی میتونه به امور مربوط به اجازه اقامت رسیدگی و افراد رو از این حق برخوردار کند

کسانی که از تابعیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا برخوردارند، اقامت برای شهروندان کشورهای اروپائی و شایان ذکر است اینگونه  افراد ماننداتباع کشور آلمان، باید محل سکونتشون رو به مقامات مسئول اطلاع دهند .

و در و دریک نگاه کلی به قانون  مهاجرت آلمان  می توان دریافت که بوروکراسی و روند اداری اخذ ویزا برای خارجیان ساده تر شده است

حمایت از این سایت:

چنانچه مطالب این سایت برای شما مفید می باشد برای پشتیبانی و همکاری با این سایت لینک یا بنر ما را در سایت یا وبلاگ خود قرار دهید


حقوق مدنی شامل:

انواع قراردادها، عقود معین (اجاره- بیع- صلح-وکالت)، اقامتگاه، تابعیت، ادله اثبات دعوی - دعاوی کیفری شامل: حدود، تعزیرات، قتل، جعل، توهین، سرقت، تهدید،آدم ربایی، کلاهبرداری، جرایم پزشکی، انتقال مال غیر، خیانت درامانت، روابط نامشروع- حقوق خانواده شامل: ازدواج، طلاق، نفقه، مهریه، اجرت المثل، طلاق توافقی، نحله، ارث زن، حضانت فرزندان، طلاق از سوی مرد، محاسبه مهریه به نرخ روز - امور حسبی: وصیت،انحصار وراثت (حصر وراثت)، ولایت، قیومیت - ثبت احوال: ازدواج موقت، اخذ و ابطال شناسنامه، تغییر سن شناسنامه، تغییر نام شناسنامه، حذف همسر از شناسنامه- حقوق تجاری: انواع شرکت های تجاری، تسویه و ورشکستگی، اوراق تجاری (چک، سفته، برات)- سایت حقوقی، وکیل و مشاور حقوقی، سایت وکیل، دفتر وکالت، وکیل دادگستری، مشاوره حقوقی، وکالت قضایی، وکالت دادگستری، وکالت عام، وکالت خاص، وکالت مطلق، وکالت مقید ، وکالت در توکیل