اجرت المثل

اجرت‌المثل به حق‌الزحمه کارهایی گفته می‌شود که زوجه در خانه شوهر انجام می‌دهد، اما موظف به انجام آن نیست . بر اساس یک مبنای کلی، عمل انسان محترم و مستحق اجرت است و همچنین انسانی که کاری را انجام می‌دهد، مستحق اجرت است، مگر اینکه قصد تبرع (مجانی بودن) داشته باشد.

طبق ماده 336 قانون مدنی هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی باشد و یا آن شخص برای آن عمل مهیا باشد، فرد انجام دهنده مستحق اجرت خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.

بنابراین چنانچه زوجه (زن) کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده، به دستور زوج (مرد) با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه‌ اجرت‌المثل کارهای انجام‌ شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم می دهد.

در غیر این صورت، یعنی در صورتی که زوجه نتواند اجرت‌المثل کارهای خود را به‌دست آورد (مثلا نتواند اثبات کند که کاری انجام داده یا کارهای انجام‌شده تبرعی نبوده است ) با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه همسر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند، بنابراین اجرت‌المثل ماهیت قانونی دارد. دادخواست الزام شوهر به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف، دادخواستی است که دردادگاه خانواده مطرح می‌شود؛ دراین مورد نیز فرد مدعی (زوجه) باید ادعای خود را ثابت کند.

شهود دراین نوع دادخواست نیز یکی ازدلایل قوی اثبات دعوی هستند. علم قاضی نیز دلیلی دیگر بر اثبات این ادعاست. برای تعیین مبلغ قابل پرداخت بابت اجرت المثل نیز پرونده به کارشناسی ارجاع داده خواهد شد.

چگونگی تعیین اجرت المثل 

در اجرت المثل وضع مالی شوهر ملاک تعیین مبلغ اجرت المثل نیست، بلکه با ارجاع امر به کارشناسی حق الزحمه زن در امور خانه داری مشخص می شود.

چنانچه هر گونه سوالی در خصوص اجرت المثل، شرایط گرفتن اجرت المثل، و محاسبه مبلغ آن دارید می توانید با مجرب ترین وکلای خانواده با داشتن 18 سال تجربه در دعاوی خانواده در این موسسه حقوقی تماس گرفته و از خدمات وکلای با تجربه ( وکیل اجرت المثل ) بهره مند شوید.