تکلیف مهریه زن افغانی که در ایران زندگی می کند..


سؤال: زن و شوهر افغانی در ایران زندگی می‌کنند، زن از شوهر بر اساس شاخص بانک مرکزی تقاضای پرداخت مهریه را کرده است تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟

نظریه شماره ۳۲۳۳/۷ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۳
پاسخ : زن و شوهر افغانی چنانچه پناهنده ایران باشند، تابع مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهند بود

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه : زن و شوهر افغانی چنانچه پناهنده ایران باشند تابع مقررات جمهوری اسلامی هستند و بر مبنای مقررات این قانون وضعیت تعیین می‌شود و در صورتی که پناهنده نباشند به لحاظ اینکه مهریه از مسائل مربوط به نکاح است و نکاح تابع احوال شخصیه است و طبق ماده ۷ قانون مدنی اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع هستند .

بنابراین چنانچه زوج و زوجه هر دو تبعه کشور افغانستان بوده و به کشور ایران پناهنده نشده باشند، تعیین مهریه بر اساس قانون و مقررات دولت افغانستان خواهد بود.

شایان ذکر است مشاوره حقوقی و اخذ وکالت در خصوص امور دعاوی خانوادگی شامل: طلاق، طلاق توافقی، حضانت فرزندان، وکیل برای دادخواست نفقه، فرزند خواندگی، مهریه و ارائه راهکارهای حل اختلاف فی مابین جهت صلح و یا وکالت در پرونده های حقوقی توسط بهترین وکلای دادگستری (وکیل مهریه) با داشتن بیش از 18 سال تجربه در این موسسه حقوقی انجام می شود.