فرق دیه و ارش

دیه : معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یا ارش است اما، نوع ومیزان خسارت  دیه در قانون  مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست .

به عنوان مثال در قانون جبران خسارت قطع شدن یک دست نصف یک دیه کامل است ولی دیه پاره شدن یک تار عصبی در دست در قانون اعلام نشده که در خصوص جبران این نوع خسارت  قاضی دادگاه به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی متمسک می شود و پزشکی قانونی معمولاٌ آین خسارت را با درصدی از دیه عضوی بیان میکند و ماده 14 قانون مجازات اسلامی دیه را بدینگونه تعریف کرده است : دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است،  به عنوان مثال:  دیه قتل غیر عمد

ارش : مطابق ماده 367 قانون مجازات اسلامی  که مشعر است:هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاٌ مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.

و در ماده 495 همین قانون آمده : در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور می گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع وکیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود.

شایان ذکر است که از منظر حقوق مدنی،  ارش کسری است که صورت تفاوت قیمت صحیح و معیوب روز تقویم مال مورد معامله است و مخرج کسر قیمت صحیح روز تقویم می باشد. این کسر هرگاه ضرب در قیمت ثمن روز وقوع عقد شود ارش بدست می آید یعنی حلصل ضرب مزبور را اصطلاحاٌ ارش می گویند

نقل از اعظم شفائی، وکیل و مشاور حقوقی

14 فکر می‌کنند “فرق دیه و ارش”

 1. نصف بند اول انگشت اشاره دست چپ من در حین کار قطع شد و درصد ارش صادره پزشکی قانونی 09% نه دهم درصد شد آیا این مقدار ارش صحیح است ؟
  و مبلغ دیه به روز آن چقدر میشود؟
  میتوانم به نظریه پزشکی اعتراض کنم؟
  در ضمن بعد از عمل جراحی و بهبودی الان ریشه ناخن من مانده و خیلی زشت شده رشد میکند میتوانم از پزشک شکایت کنم?بیمه تامین اجتمایی هم نداشتم که به عهده شرکت بود!!!!!!!!!

  1. بابت ناخن امکان دوباره شکایت است .بر برعلیه کارفرما شکایت نمایید
   در مورد ارش انگشت پس از رسیدن( از تاریخ ابراز نطریه پزشکی قانونی شما یک هفته فرصت اعتراض داشتید برای اطلاعات بیشتر لطفا با شماره 09121997102 تماس بگیرید

 2. با سلام
  سوال بند ه این است که ارش چیزی اضافه بر دیه عضو است ؟ یعنی عضوی که ارش بهش تعلق می گیره دیگه دیه جداگانه ای ندارد؟ به عنوان مثال دیه شکستگی استخوان پنجم کف دستی که ارش آن 2 درصد تعیین شده همان 2 درصدی است که تعیین شده و دیه جداگانه ای ندارد ؟
  در ضمن دندانی که شامل دیه سیاهشدگی است آیا علاوه بر دیه ، ارش نیز بهش تعلق میگیره یا نه ؟
  در کل سوال بنده اینه که آیا امکان دارد عضوی هم دیه بهش تعلق بگیره و هم ارش ؟
  ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید

  1. بر وفق قانون خسارات بدنی که دیه است صدمه ای که مطابق قانون دیهاش مشخص نشود قانونگذار با نظر کارشناسی پزشکی قانون برای آن ارش عنوان کرده بنابرین خسارت منطبق با قانون دیهمعین میشود و خسارت بدنی که جزیی است ارش معین می شود

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.