آخرین را ه حل شکایت از مراجع قوه قضایی و قوه مجریه

اصل نود آخرین را ه دادخواهی از طرز کار قوای سه گانه است .زیرا بطور کلی هرکس از نحوه کار و عملکرد دولت و کارکنان قوه مجریه شکایت داشته باشد می بایستی شکایت خود را از طریق دیوان عدالت اداری مطر ح و دادخواهی نماید.

و یا اگر اگر از مراجع قضایی شکایت دارد بایستی از مراجع بالاتر آن مانند دادسرای عالی قضات شکایت نماید اما هر گاه  از طریق این راه ها تظلم خواهی نشود  و یا امکان مطرح شدن از این طرق ممکن نباشد . فرد می تواند شکایت خود را از طریق کمیسیون اصل نود مجلس  مطرح و پیگیری نماید

اصل نود قانون اساسی :هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشدمی تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند

قانونگذار به منظور شفافیت این اصل حتی در سال 1365 قانونی وضع نموده است

متن قانون نحوه اجرای اصل نودم (90) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/8/1365
تشکیلات کمیسیون اصل نود، که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود دارای دو واحد می‌باشد:
‌الف- واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن کلاً از نمایندگان خواهد بود و طبق آیین‌نامه داخلی انجام وظیفه می‌نمایند.
ب- واحد دفتر که افراد آن از طرف هیأت رئیسه مجلس معین می‌شوند. حدود وظایف و اختیارات کارکنان واحد به وسیله هیأت رئیسه کمیسیون تعیین می‌شود و زیر نظر رئیس کمیسیون انجام وظیفه می‌نمایند.
‌تبصره- هیأت ‌رئیسه کمیسیون اصل نود می‌تواند برای هر یک از واحدهای فوق به تعداد مورد نیاز بخش‌هایی را تشکیل دهد.

صلاحیت و حدود اختیارات کمیسیون
 علاوه بر اختیارات مصرحه در ماده واحده مصوب 1/11/1359 و تبصره الحاقی آن مصوب 5/2/1364، این کمیسیون می‌تواند جهت‌ کسب اطلاعات کافی از مسؤولین مذکور در آن ماده دعوت یا مستقیماً با آنها مکاتبه نمایند و آنها مکلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت‌ جرم عدم پاسخگویی توسط کمیسیون اعلام آن، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسیدگی و در صورت ثبوت جرم مقدار کیفر مذکور در تبصره ماده واحده را مشخص و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید و در این پرونده دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم عدم پاسخگویی حق رسیدگی به اصل شکایتی ‌را که در کمیسیون مطرح است ندارد.
‌تبصره 1- هر بخش می‌تواند با موافقت رئیس کمیسیون در صورتی که مقتضی بداند از شاکی و مشتکی‌عنه برای ادای توضیحات و روشن شدن ‌چگونگی موضع دعوت به عمل آورد و عدم اجابت مشتکی عنه تخلف محسوب و لیکن مجازات مذکور در ماده (2) این قانون را نخواهد داشت.
‌تبصره 2- دبیرخانه موظف است نامه‌های طبقه‌بندی شده و مستقیم را بدون گشودن، ثبت و در اختیار هیأت رئیسه کمیسیون قرار دهد.
‌ماده 3 چنانچه شکایتی نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشد کمیسیون می‌تواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون اعزام نماید. در این صورت مسؤولین ذی‌ربط موظفند همکاری لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند.
‌تبصره- بازرس یا بازرسان اعزامی می‌توانند در صورت لزوم فرد یا افراد متخصصی را هر چند غیرنماینده باشد، با تصویب هیأت رئیسه کمیسیون همراه خود برای بازرسی دعوت نماید.
‌ماده 4 بازرس یا بازرسان موظفند کلیه موازین شرعی را رعایت و گزارش مأموریت خود را به انضمام نظریات کتبی فرد یا افراد متخصص در‌ مواردی که همراه باشند، با امضاء حداکثر ظرف مدتی که هیأت رئیسه کمیسیون معین می‌نماید تسلیم کمیسیون نمایند.
ماده 5 کمیسیون صرفاً به شکایاتی که از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضاییه باشد رسیدگی می‌نماید.
‌تبصره- کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت را می‌نماید. دادگاه مکلف است پس از‌ صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد.
ماده 6 تغییر شغل و پست در وضعیت مسؤول و یا مأمور متخلف از نظر رسیدگی تأثیری نخواهد داشت.
‌ماده 7 – مسؤولین مذکور در ماده واحده مصوب 1/11/1359 در صوتی که عمداً جواب خلاف واقع به کمیسیون داده باشند، موضوع با اعلام‌ کمیسیون در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.
‌ماده 8 رسانه‌های عمومی از قبیل صدا و سیما و روزنامه‌ها در صورت تمایل به اعلان گزارشاتی را که مربوط به عموم باشد و کمیسیون اصل نود از‌ طریق تریبون مجلس اعلام می‌کند بدون هر نوع تغییر و تفسیری به اطلاع عامه برسانند. متخلف طبق قوانین مربوطه مجازات خواهد شد.
ماده 9 – کلیه مقررات مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ملغی خواهد شد.

همچنین قانونگذار به جهت اهمیت اعمال این اصل  طی ماده واحده ، قانونی وضع نموده است به عنوان (قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نودم (90) با دستگاه‌های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب 1/11/1359)
‌ که مشعر است :

 کمیسیون اصل نودم (90) می‌تواند با قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های وابسته به آنها و بنیادها و‌ نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق‌الذکر مربوط می‌باشند، مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایاتی کتبی که از طرف مسؤولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع‌کننده بدانها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلفند در‌اسرع وقت جواب کافی بدهند.
‌تبصره- مسؤولین و مأمورین مذکور در ماده واحده مصوبه 1/11/1359 مجلس‌ شورای اسلامی مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف یک‌ ماه از تاریخ وصول کتباً به کمیسیون اصل نود اعلام دارند، تخلف از این قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یک‌ سال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضایی با درخواست کمیسیون قابل ‌رسیدگی است و مراجع مذکور موظفند به آن گونه جرائم به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم‌ اعمال مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند.

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

8 دیدگاه برای «آخرین را ه حل شکایت از مراجع قوه قضایی و قوه مجریه»

 1. Majid گفت:

  سلام
  اگررایس کمیسیون اصل نود تخلف داشته باشد، باید پیش گی رفت

  1. admin گفت:

   سلام وقتتون به خیر پیشنهاد میشود یک جلسه حضوری به دفتر مراجعه کنید برای تعیین وقت قبلی با شماره زیر از ساعت 11 صبح الی 7 بعد از ظهر تماس بگیرید02122740555
   با آرزوی توفیق شفایی

 2. samira گفت:

  سلام. وقت بخیر… در جرائم کیفری که طبق مستندات موجود در پرونده فردی بی گناه است ولی قاضی به دفاعیات متهم اعتنایی نکرده و حتی فرصت دفاع نداده و حکم صادر کرده…بدون وجود مدرک… و بعد از اعتراض به حکم نیز در دادگاه تجدید نظر قاضی شعبه ضمن تایید بی گناهی متهم بنا به دلایل خاص مثلا اینکه چون دیگر افراد شریک در جرم تسلیم به رای زده اند و نمیشود اتهام یا رد مال به انها اصافه کرد و اینکه اگر پرونده مجددا برای تحقیق به بازپرسی فرستاده شود یک سال زمان خواهد برد و این اجحاف در حق شکات است ناچار به تایید رای شود امکان تظلم خواهی در کمیسیون اصل نود وجود دارد؟ و اگر بله…‌از کجا باید اقدام کنیم؟

  1. admin گفت:

   با سلام مرجع عالی تر از دادگاه تجدید نظر وجود دارد که با مراجعه به ما و وکالت دادن میتوانیم تلاش نماییم که شما تبرئه شوید .لذا برای مراجعه با شماره22715068 ویا 09121997102 تماس بگیرید.
   با ارزوی توفیق شفایی

  2. admin گفت:

   سلام وقتتون به خیر پیشنهاد میشود یک جلسه حضوری به دفتر مراجعه کنید برای تععین وقت قبلی با شماره زیر از ساعت 11 صبح الی 7 بعد از ظهر تماس بگیرید02122740555
   با آرزوی توفیق شفایی

 3. علی گفت:

  سلام این جانب پارسال به شخص معامله کردم ودویست وسی حیوان امانت مردم که برتی فرش اوردم اصفهان به او فروختم واو حیوانها رابار کامیون کرد ویک نیسان دیگر مانده بود که رفتیم پولش را کارت بکشد داخل شهر وجای چند ترکنش کشید وهمه را یک صفر کم زد ووقتی امدیم گوسفندان را برده بودند ومن متوجه کار شدم وبا او مشاجرم شد و او چند چک داد که استعلام کردم وخوب بود وبعداز ظهر قررار شد تا پولم دهد وعده کردیم درجای وانجا نیامد ودرجای دیگر اورا دیدم واز خودرو پایین امد ودر گارراژی رفت دنبالش رفتم منت دیده بود وپنهان شد وباتماسی که داشتم گفت خودرو من درش باز است ببر تا پول بیارم بگیرم اگر قلولم نداری
  من هم خودرو را بردم ودر راه گرفتند ودزدی بود ویک اسلحه داخللش بود
  وحال شش سال حبس برام دادند قطهی شده واجرای امده
  باشکایتی که کردم ونتوانست نیرو انتظای اورا دستگیر کند رای به نفع من قیتبی دادند
  حال قاضی پروندمتمم من هستم میگد برو بیارش تا اگه گردن گرفت ازادت کنم واین رای قیابی هست اعتبار ندارم جوابش ادم بعد تز چهل روز قطعی میشود اگر اعتراز نکد واگر کاراو نبود که میامد یک دفاع میکرد خلاصه قبوا نمیکند
  حال مالم رفته زندگیم رافروختم پول مردما دادم
  چون سند گذاشتم وامدم جواب دادم ومدرک اراعه کردم ماله کسه دیگس باید برم زندان وبیست میلیونم شاکی یعنی صاحب خودرو ازم درخواست کرده تا رضایت دهد با اینکه خودرو خودرا سالم گرفته وهیچی داخل خودرو نبوده که دزد برده باشد
  با سه تا فرزند دختر ویک پسر کوچک وبا این وضع اقتصادی بد چطور من حبس برم فرار کنم بدتر درامد وکارنمیتونم بکنم
  این چه قانونی هست که یک تبهکار بابد خوش بتابد ونتواند نیرو انتظامی اورابگیرد چون پول دارد وخرج میکند کسی کارش ندارد ومن ندارم هیچ کس محلی نمیزارد وکارم را وجلبم را محل نمیزارند وباید برم زندان وزندگیم به این راحتی بپاشد خدایا خدابا اگه این اسلامداری وقانون اسلام هست همان بهتر که کافربشیم چون خیلی کافرها قانونشان بهتماهست وبرتی همه قامنون یکسان دترا وفقیر تفاوت نمیکند به دادم برسبد
  شب عیدی کار زنو بچم گریه وزاری شده چون وقتی ندارم وخودم راباید معرفی کنم خداریشه ظام رابکند الاهی

  1. admin گفت:

   سلام وقتتون به خیر پیشنهاد میشود یک جلسه حضوری به دفتر مراجعه کنید برای تععین وقت قبلی با شماره زیر از ساعت 11 صبح الی 7 بعد از ظهر تماس بگیرید02122740555
   با آرزوی توفیق شفایی

 4. سعید عباسزاده از یزد با داشتن روابط قوی و اعضای خانواده در امور قضایی .بر عقایدم حق را از قانون که طی چند دهه هرگز نیسر نشد کویی ک انان نه برای عدالت بلکه واسه جنایت و خیانت امدن.در تمام داد ک فارغ از مباحث حقوقی ک در جرم اعتراف شده مجرمان ک انگیزه عودت داشتن..بصرف خیانت افراد مسعول میسر نشد .این بزگترین طلم در خلقت ک دنیا بخود ندیده .با بالعکس کردن تمام احکام صادره حق و عدل حاصل.ک میزان خیانت و من در پی کشف حقایق نبودم ک حقایق در پی من.ک تمام سرقت ها بدون انکه متوجه یا پیگیر باشم معجزه وار افشا و اعتراف ک انگیزه عودت اما خیانت مسعولان منع کرد عدالت را ک اگنون ملیارد اموالم در تصرف سارقان باقی هر زمان متوسل به قرا ن طی سالها پماسخ یکی .ازمایش الهی تا کسانی که در پوشش دین خیانت دارند رسوا تا رنج و انده دل شما شفا…در تمام سرقت های اعتراف شوه در اندک بها خیانت شد .ک این برسی دفع طلم و اغازی نوین بر عدالت .ک اگر کلامی از مطالبم ریا و مهمتر عملکرد نسعولان جمله ای از حق عدل رضای خدا باشد برسی متوقف .ک با بالعکس کردن تمام احکام صادره حق و عدل حاصل میشود.بیانگر میزان خیانت .است ک نخلف و اشتباه امری عادی .ک تمام خیانا با اطلاع کامل ک از دریای حق بی اعتنایی .و گدشتن تما از کلانی کدب ک اساس ان طوطعه.بر ناپایداری طلم زسوایی دامنگیر و اعتراف به استباه کردن ک 1273دد ش102ثبت است.از گناه خودشان مناسبات زندان بر بیگناه را فراهم .هر چه گفتم نیخ به سنگ بود .ک شاکی بودم مرا متهم و جرم مجرم را بر من تحنیل و احرا انچه گفتم .بی گانه بودن با عدل خدا و احرا کردن .تا طی شکایت دیگر اثبات کردم تبانی متهم و شعبه .بی پاسخ ماندن .انچه بود خیانت و جنایت بجای عدالت .ک سرقت منجر به قتل هم پوشش شد .با خیانتی و حمایتی اشکار از متهمان ک دخترانشان بحای محرمان پاسخگو بودن .اکنون میلیارد اموالم در تصرف سارقانی که انگیزه عودت اما مسعولانمنع عدل شدن حتی ان سارقانی که جایگزین کرده بودن را پشیمان و حمایت کرون .از روابط.مبالغ اگاه و در زمان مناسب بیان .و اکنون شما در مقایل دو راه حق و باطل ک قران طی سالیان یک پاسخ داد.رسوا کتیم کسانی که در پوشش دین به عدل خیانت دارن.این برسی دفع هر ظلم و اغاز هر عدالتی هست

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *