طبقات ارث

 آیا میدانید طبقات ارث چگونه است ؟

قانون مدنی در ماده ۸۶۲ طبقات ارث را بدینگونه بیان کرده:
طبقه اول : پدر و مادر .اولاد و اولاد اولاد (نوه)
طبقه دوم : اجداد (پدر ومادر بزرگ) و برادر و خواهر و اولاد آنها
طبقه سوم : عمات (عمه) و عمام (عمو) و اخوان (دایی ) وخالات (خاله) و اولاد آنها
شایان ذکر است وراث طبقه بعد وقتی ارث میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد . (قانون مدنی ماده ۸۶۳)

کلمات کليدي : ،

7 دیدگاه برای «طبقات ارث»

  1. بازتاب: ارث نوزاد| قانون مدنی| مقالات وکیل دادگستری| اعظم شفائی | موسسه حقوقی شمس
  2. بازتاب: گواهی انحصار وراثت| امورحسبی| مقالات موسسه حقوقی شمس | موسسه حقوقی شمس
  3. بازتاب: ارث رسیدن تمامی اموال یک شخص | قانون مدنی| موسسه حقوقی اعظم شفائی | موسسه حقوقی شمس

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.