فرق بخشنامه با آیین‌نامه

فرق بخشنامه با آیین‌نامه

سابقاً به بخشنامه (متحدالمال) می گفتند

بهر حال بخش‌نامه عبارت است: آقای لنگرودی در تعریف بخشنامه بدینگونه پرداخته است:

 از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت وبه صورت کتبی ‌که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول( مفهوم) و طرز تطبیق قانون یا آیین‌نامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آیین‌نامه باشد

مشخصه های یک بخشنامه: 
1ـ بخش‌نامه منشأ حق و تکلیف جدیدی نمی‌شود، اگر چه در صورت عدم مغایرت آن با مفاد قانون و آیین‌نامه لازم الاجرا است.
2ـ بخش‌نامه قابل استناد در دادگاه نیست؛ یعنی اصحاب دعوی نیز نمی‌توانند به آن استناد کنند.
3ـ بخش‌نامه فقط در محدوده استفاده از بخشنامه در ادارات است و برای مرئوسین لازم اما برای غیر آنان تکلیفی ایجاد نمی‌کند.
4ـ بخش‌نامه مغایر با قانون یا آیین‌نامه بی اعتبار است
آما آیین نامه یا نظامنامه

آیین نامه عبارت است از :مقرراتی که مقامات صلاحیت‌دار مانند وزیر یا شهردار و غیره وضع نموده و در معرض اجرا می‌گذارند خواه هدف آن تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موضوعه باشد، خواه در مواردی باشد که اساساً قانونی وضع نشده است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *