مجازات وارد،تولید و صادر کردن یا توزیع و ساخت و فروش مواد مخدر مانند بنگ ….

وارد، تولید و صادر کردن یا توزیع و ساخت و فروش یا در معرض فروش قرار دادن بنگ ، جرس ، تریاک و شیره سوخته تریاک و گراس یا تفاله تریاک

تا ۵۰ گرم : تا چها رمیلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق

بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم: از چها رمیلیون ریال  پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس

بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلو : از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا ۷۴ ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس

بیش از ۵ کیلو: اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده

مستند ماده ۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن  ( ۱۷/۷/۱۳۷۶ مجمع تشخیث مصلحت نظام )

متن قانون : هر گاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند ۴ این ماده، برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد ۲۰ کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به  حبس ابد و ۷۴ ضریه شلاق و مصادره اموال به استثنای هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده آنها محکوم می نماید و در اوزان بالای ۲۰ کیلو تحت هر شرایطی مرتکبین اعدام می شوند .

ارسال شده در حقوق جزایی | برچسب‌شده , , , , , , | دیدگاه‌ها خاموش

دیدگاه‌ها بسته هستند.