مسئولیت ضامن و ظهر نویس در اسناد تجاری

فرق مسئولیت ظهر نویس با مسئولیت ضامن در اسناد تجاری مانند چک وسفته

مستفاد ازمقررات مواد ۲۳۶،۲۳۷،۲۳۸،۲۴۵،۲۴۷،۲۴۹،۲۸۶،۲۸۹،۳۰۹،۴۰۳ و(رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۲/۳/۷۴هیات عمومی دیوان عالی کشور، میان ضامن و ظهر نویس اسناد تجاری تفاوت وجود دارد زیرا :

 اولاٌ اسناد تجاری به صرف ظهر نویسی به غیر واگذار و منتقل می شوند و ظهر نویسان منفرداٌ ومجتماٌ در قبال دارنده سند تجاری از مسئولیت تضامنی دارند، در حالیکه در مورد ضمانت، ضامن، انتقال دین مصداق ندارد .

 ثانیاٌ، شرط استفاده دارنده سند تجاری از مسئولیت تضامنی ظهر نویسان، موکول به رعایت مواد ۲۸۶ لغایت ۲۸۸ قانون تجارت در مواعد و مهلت های ذکرشده در آن موادمی باشد، در حالی که در ضمان، رعایت مهلت های مذکورضروری نیست.

 ثالثاٌ ضامن فقط نسبت به کسی که ازاو ضمانت کرده، به اتفاق مدیون اصلی، در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت تضامنی در قبال دارنده اسناد تجاری مسئولیت مسئولیت تجاری دارند .در نتیجه دعوای دارنده برات علیه ظهر نویسان، به لحاظ خارج
از موعد بودن اعتراض، مسموع نبوده و مردود است، لیکن ضامن و مدیون اصلی به رغم مقررات قانون مدنی، تضامناٌ به پرداخت وجه سند تجاری محکوم می شوند .

ارسال شده در سایر مقالات حقوقی | برچسب‌شده , , , , | ۲ پاسخ

2 پاسخ به مسئولیت ضامن و ظهر نویس در اسناد تجاری

  1. ولی اله کرمی رومیانی وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید:

    با صدور اسناد تجاری اعم از چک وسفته وبرات ازطرف متعهد وباظهرنویسی سایر ظهرنویسان درظهر این اسناد مسیولیت تضامنی صادر کننده وظهرنویس یا ظهرنویسان مسجل شده ودارنده ان اسناد میتواند به یک یا چند نفر از ظهر نویسان مراجعه ویا اقدام به طرح دعوی نماید ولی انچه در محاکم رخ میدهد وخواهانها معمولا تمام ظهر نویسان ومتهدین را جزو خواندگان قرارمیدهند