مسئولیت ضامن و ظهر نویس در اسناد تجاری

فرق مسئولیت ظهر نویس با مسئولیت ضامن در اسناد تجاری مانند چک وسفته

مستفاد ازمقررات مواد 236،237،238،245،247،249،286،289،309،403 و(رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 12/3/74هیات عمومی دیوان عالی کشور، میان ضامن و ظهر نویس اسناد تجاری تفاوت وجود دارد زیرا :

 اولاٌ اسناد تجاری به صرف ظهر نویسی به غیر واگذار و منتقل می شوند و ظهر نویسان منفرداٌ ومجتماٌ در قبال دارنده سند تجاری از مسئولیت تضامنی دارند، در حالیکه در مورد ضمانت، ضامن، انتقال دین مصداق ندارد .

 ثانیاٌ، شرط استفاده دارنده سند تجاری از مسئولیت تضامنی ظهر نویسان، موکول به رعایت مواد 286 لغایت 288 قانون تجارت در مواعد و مهلت های ذکرشده در آن موادمی باشد، در حالی که در ضمان، رعایت مهلت های مذکورضروری نیست.

 ثالثاٌ ضامن فقط نسبت به کسی که ازاو ضمانت کرده، به اتفاق مدیون اصلی، در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت تضامنی در قبال دارنده اسناد تجاری مسئولیت مسئولیت تجاری دارند .در نتیجه دعوای دارنده برات علیه ظهر نویسان، به لحاظ خارج
از موعد بودن اعتراض، مسموع نبوده و مردود است، لیکن ضامن و مدیون اصلی به رغم مقررات قانون مدنی، تضامناٌ به پرداخت وجه سند تجاری محکوم می شوند .

2 دیدگاه برای «مسئولیت ضامن و ظهر نویس در اسناد تجاری»

  1. ولی اله کرمی رومیانی وکیل و مشاور حقوقی گفت:

    با صدور اسناد تجاری اعم از چک وسفته وبرات ازطرف متعهد وباظهرنویسی سایر ظهرنویسان درظهر این اسناد مسیولیت تضامنی صادر کننده وظهرنویس یا ظهرنویسان مسجل شده ودارنده ان اسناد میتواند به یک یا چند نفر از ظهر نویسان مراجعه ویا اقدام به طرح دعوی نماید ولی انچه در محاکم رخ میدهد وخواهانها معمولا تمام ظهر نویسان ومتهدین را جزو خواندگان قرارمیدهند

    1. وکیل گفت:

      را هکار قضایی آنها صحیح است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *