ممنوع الخروجی مرد (زوج) بابت مهریه

ممنوع‌ الخروجی یك مرد از طریق اجرای اسناد رسمی به چه صورت است؟ 
در برخی موارد زن برای وصول مهریه خود از طریق دفترخانه رسمی ازدواج مبادرت به صدوراجراییه كرده كه پس از ابلاغ آن به همسرش، زن می‌تواند نسبت به بازداشت اموال منقول و غیرمنقول مرد اقدام نماید.
گاه زن به اموال شوهرش دسترسی ندارد و نمی‌تواند برای وصول طلبش مالی را معرفی كند و مرد نیز از معرفی اموال خود به منظور پرداخت بدهی خودداری می‌كند كه در این مواقع زن می‌تواند تقاضای ممنوع‌ الخروج شدن او را بنماید تا از خروج شوهرش از كشور به قصد فرار از پرداخت بدهی و عدم پرداخت آن جلوگیری شود. ماده 9 قانون گذرنامه مصوب 20دی 1311 در بند ب این اختیار را صرفا به مقامات قضایی داده بود كه از خروج افراد از كشور جلوگیری نمایند اما در سال 1351 برابر ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 10 اسفند تصویب شد كه دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات سندی طبق ضوابط و مقرراتی كه در آیین‌نامه تعیین می‌شود، جلوگیری كند.
هدف از ممنوع‌الخروج شدن یك مرد به خاطر مهریه همسرش چیست؟
ممنوع‌الخروج شدن مرد بدهكار، ابزاری است كه او را جهت پرداخت بدهی مهریه تحت فشار قرار داده و وادار می‌كند تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام كند.
چه راه‌هایی برای رفع ممنوع‌الخروجی یك مرد وجود دارد؟

در مواردی كه مرد بدهكار نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام كند یا زن از تقاضای ممنوع‌ الخروجی همسرش منصرف شود. و دادگاه و مراجع قضایی قرار یا حكمی مبنی بر رفع ممنوع‌الخروجی مرد به لحاظ تامین خواسته زن صادر كنند، اداره ثبت از ممنوع‌الخروجی مرد رفع اثر می‌كند.

آیا اداره ثبت اختیار اخذ وثیقه از مرد را در این شرایط دارد؟
با توجه به این كه در بسیاری از موارد مردان بدهكار به این اداره مراجعه و پس از معرفی مالی به عنوان وثیقه، تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی دارد، اداره ثبت اختیار اخذ وثیقه را ندارد و در رفع ممنوع‌الخروجی مقید به انجام یكی از سه موردی است كه گفته شد. هر چند به نظر قبول وثیقه مناسب با میزان دین و رفع ممنوع‌الخروجی بدون اشكال است و حقی از بستانكار ضایع نمی‌شود.

شرایط شغلی مرد چه تاثیری در ممنوع‌الخروج شدن او دارد؟
در برخی موارد اشخاصی به لحاظ نوع كار و حرفه خود كه لازمه آن خروج از كشور است تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی دارند. در این موارد به استناد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری كه در تاریخ 23 بهمن ماه سال 80 صادر گردید، پس از احراز شرایط خاص بدهكار كه با مفاد رای صادره مطابقت داشته باشد ممنوع‌الخروجی بدهكار رفع می‌شود. با توجه به ماده 17 قانون گذرنامه كه به منظور حفظ و تامین حقوقی طلبكاران وضع شده بدهكارانی كه با هدف امتناع از پرداخت بدهی خود در صدد خروج از كشور هستند و به لحاظ خروج آنها تامین طلب بستانكار غیرممكن می‌گردد ممنوع‌الخروج می‌شوند.
اما مردانی كه به واسطه انجام وظایف و ماموریت‌های سازمان‌های دولتی خروج آنان از كشور الزامی و اجتناب‌ناپذیر است ممنوع‌الخروجی آنان رفع می‌شود.

تا به حال چه مشكلاتی برای این گروه از مردان بدهكار پیش آمده است؟
در یك مورد مرد بدهكار از كاركنان شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی بود كه در قبال مبلغ 120میلیون ریال از مهریه همسرش ممنوع‌الخروج شد كه با اعتراض وی موضوع در هیات نظارت مورد رسیدگی قرار گرفت و به لحاظ آن كه شركت كشتیرانی اعلام كرد وی به مدت 6 ماه باید روی آب‌های بین‌المللی انجام وظیفه نماید حكم به رفع ممنوعیت خروج او صادر گردید.
مورد دیگر نیز كه مرد از كاركنان وزارت امور خارجه بود و در قبال مبلغ 60میلیون ریال ممنوع‌الخروج گردید كه پس از ارائه مدارك مبنی بر این كه او در یكی از سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی مشغول به كار بوده و ممنوع‌الخروجی او مانع انجام وظایفش است، منجر به رفع ممنوع‌الخروجی وی گردید. و همچنین اخیرا مرد جوانی كه بازیگر سینما است برای بازی در آخرین سكانس یك سریال تاریخی نیاز به اجرای نقش هنری در خارج از كشور را داشت كه به لحاظ نپرداختن مهریه همسرش ممنوع‌الخروج شده و با اعتراض وی پرونده در حال رسیدگی و بررسی شرایط شغلی بدهكار است.

آیا مرد معسر نیز ممنوع‌الخروج می‌شود؟
یكی از مشكلاتی كه این اداره همواره با آن مواجه است درخواست بدهكارانی است كه به لحاظ اخذ حكم تقسیط بدهی خود به لحاظ ادعای اعسار از پرداخت یكجای بدهی، تقاضای رفع اثر از ممنوع‌الخروجی را دارند در حالی كه صدور حكم تقسیط بدهی از سوی مرجع قضایی مجوزی برای رفع ممنوع‌الخروجی نیست.

ممنوع‌الخروج شدن یك مرد محدوده زمانی خاصی دارد؟
با توجه به اینكه ماده 17 قانون گذرنامه به طور كلی و بدون قید مدت دستور منع خروج بدهكاران اجرایی از كشور را بنا به تقاضای بستانكار تجویز كرده است. بنابراین تا زمانی كه از طرف بدهكار موجبات پرداخت بدهی فراهم نشود نمی‌توان ممنوع‌الخروجی را رفع كرد، اگر چه سالیان درازی از دستور ممنوع‌الخروجی و اجرای آن بگذرد.

آیا قبل از ممنوع‌الخروج شدن یك مرد او در جریان این موضوع قرار می‌گیرد؟
متاسفانه در سال‌‌های اخیر شاهد هستیم كه زوجین هنگام عقد، مهریه‌های سنگین و با رقم بالا تعیین می‌كنند وتوجهی به عواقب بعدی آن ندارند. كمترین آسیب این نوع از ازدواج‌ها حتی در صورت نداشتن هر گونه مالی كه زوجه بتواند طلب نماید، ممنوع‌الخروجی مرد است و در مواردی كه مرد به خاطر درمان و یا شرایط شغلی ناگزیر به خروج از كشور است دچار مشكل شده و زندگی او به كلی مختل می‌گردد. از آنجایی كه اجراییه صادره علیه مرد به نشانی و آدرسی كه هنگام ثبت ازدواج در عقدنامه او قید شده ابلاغ می‌گردد در بسیاری از موارد نشانی قید شده تغییر یافته و چون مردم پس از تغییر مكان و سكونت در محل جدید این موضوع را به دفترخانه ازدواج اطلاع نمی‌دهد و ابلاغ اجراییه نیز به طریق قانونی از طریق الصاق در محل قید شده درسند ازدواج صورت می‌گیرد، مرد از صدور آن بی‌اطلاع است و زمانی كه قصد خروج از كشور را دارد و به فرودگاه مراجعه می‌كند پی به ممنوع‌الخروجی خود می‌برد و با مراجعه به اداره گذرنامه و اطلاع از علت آن به اداره اجرا مراجعه كرده و به لحاظ فرصت كوتاهی كه معمولا تا تاریخ مسافرت خود دارد نمی‌تواند بدهی خود را بپردازد.

برای حل این مشكل چه راهكاری اندیشیده‌اید؟
توصیه می‌شود در مواردی كه مرد احتمال صدور اجراییه را از طرف همسر خود می‌دهد به دفتر خانه ازدواج مربوطه و یا اداره اجرا- در صورت صدور اجرایی- مراجعه نموده و آدرس واقعی خود را كه روند پرونده اجرایی را سهل‌تر كند ارائه دهد تا به لحاظ عدم اطلاع وی از اقدامات اجرایی متحمل ضرر جبران‌ ناپذیری نگردد، چرا كه در این‌گونه موارد، اداره اجرا تكلیفی نداشته و صرفا ابلاغ اجراییه و اخطاریه‌های بعدی به محل مندرج در سند ازدواج صورت می‌گیرد. زن در قبال چه میزان از طلب خود می‌تواند همسرش را ممنو‌ع‌الخروج كند؟‌ زن می‌تواند پس از شناسایی اموال همسرش و ارزیابی هر یك از اموال و بازداشت آنها در قبال قسمتی از طلب خود در صورتی كه آن اموال پاسخگوی قسمتی از طلب او باشد به منظور تامین باقیمانده طلب تقاضای ممنوع‌الخروجی مرد بدهكار را بنماید. بنابراین تفكیك طلب و بازداشت هر یك از اموال بدهكار در قبال مبلغی از طلب امكان‌پذیر است. در ضمن اگر زن قادر به شناسایی اموالی از بدهكار نباشد تنها بابت قسمتی از طلب خود مرد را ممنوع‌الخروج می‌كند.

آیا مرد پس از پرداخت طلب همسرش باید جریمه دولتی نیز بپردازد؟‌
با توجه به اینكه به نسبتی از طلب كه وصول می‌شود حقوق دولتی كه نیم‌عشر یا حق‌الاجرا است نیز به آن تعلق می‌گیرد لذا قسمتی از پرداختی توسط مرد بابت نیم‌عشر دولتی كسر می‌گردد.

اداره اجرا می‌‌تواند به عنوان ذینفع مردی را ممنوع‌الخروج كند؟
اداره اجرا می‌‌تواند بابت حق‌الاجرای وصول نشده خود بدهكار را ممنوع‌الخروج نماید یا در صورت ممنوع‌الخروجی تا زمانی كه نیم‌عشر دولتی پرونده پرداخت نگردیده است، از ممنوع‌الخروجی رفع اثر ننماید، چرا كه بدهی شامل طلبی است كه بستانكار تقاضا نموده و مبلغی است كه به عنوان حقوق دولتی به آن تعلق می‌گیرد.

33 دیدگاه برای «ممنوع الخروجی مرد (زوج) بابت مهریه»

 1. بی پناه گفت:

  با سلام . می خواستم بدونم برای 500 سکه باید چقدر عجر بپردازم؟ (حدود ده ماه شوهرم قطع رابطه کرده است و شنیدم قصد رفتن به خارج از کشور را دارد. چطور می توان او را ممنوع الخروج کرد؟)

  1. با سلام
   از طریق اداره ثبت اسناد ( اجرائیات ثبت )

   1. از طریق اداره ثبت اسناد ( اجرائیات ثبت )

    1. امید گفت:

     آیا نیم عشر هم از طرف مرد باید پرداخت شود یا زن؟ بابت هرسکه چقدر؟

     1. وکیل گفت:

      از زوج اخذ می شود یک بیستم مبالغ سکه ها

 2. آواره و مهاجر گفت:

  عرض ادب و سلام
  من بابت مهریه میخواستم پرسشهائی را بنویسم و یا بپرسم
  ولی بابت شرح و توضیح ان و طرح پرسشها میخواستم قبل ان کسب اجازه کنم از شما گرامی و تقاضا کنم که راهنمائی لازم را عنایت کنی بنویسی و یا اینکه به ایمیلم ارسال کنی که در کجا باید ارسال کنم و یا بنویسم و با خبرم کنی که چگونه میتونم از محضر شما کمک لازم را بگیرم …با ارزوی توفیق و سلامتی شما در تمام شئونات زندگی

  1. با سلام از طریق هم ایمیل و هم از طریق پرسش پاسخ مطرح کنید

 3. مشکوه گفت:

  زنی که از سوی شوهرش ممنوع الخروج شده چگونه میتواند از کشور خارج شود

  1. با رضایت زوج وی باطلاق گرفتن

   1. با سلام
    با رضایت زوج ویا باطلاق گرفتن

  2. امیر گفت:

   با سلام.شرمنده تو اداره گذرنامه به من گفتن که درصورتی که زنم رو ممنوع خروج کنم میتونه بره دادگاه و نامه بگیره برا رفع ممنوع خروجیش مثلا میگه شوهرم منو اذیت میکنه انا هم بهش میدن زود و اون خارج میشه همچین چیزی هست؟من میترسم زنم مهریش رو به اجرا بزاره و بره خارج و منو مجبور بشم هر ماه بهش مهریه بدم انم ول کنه راحت بره.همچین اتفاقی ممکنه بیفته؟خواهش کمکم کنید.ممنون

 4. zahra گفت:

  با سلام سوالی داشتم اگر من مهریه را از طریق دادخواست دادگاه به اجرا بگذارم آیا می توانم از طریق دفتر پبت ازدواج اقدام به ممنوع الخروجی همسرم بنمایم.با تشکر زهرا دهقانی

  1. وکیل گفت:

   با سلام می توانید تعدادی از آن را از طریق اداره ثیت اسناد به اجرا و درخواست ممنوعیت خروج نمائید و باقیمانده را از طریق دادگاه دادخواست مطالبه مهریه ارائه و اقدام نملئید

 5. مریم گفت:

  با سلام
  میشه راهنماییم کنید که چگونه بدون به اجرا گذاشتن مهریه میتوان همسر را ممنوع الخروج کرد؟
  یعنی مهریه به اجرا گذاشته نشود اما از طریق مهریه که شوهر بعنوان یک بدهی دائمی به زن خودش دارد نتواند از کشور خارج شود.
  ممنون

  1. وکیل گفت:

   از طریق اداره ثبت اسناد ( دایره اجرائیات ثبت ) مهریه را به اجرا و درخواست ممنوعالخروج کنید

 6. مریم گفت:

  ممنون!
  عرض کردم بدون به اجرا گذاشتن مهریه….

 7. مهمان گفت:

  با سلام و تشکر از سایت خوبتون
  من امروز از مسئول اجرای احکام برای ممنوع الخروجی شوهر کلاهبردارم سوال کردم گفتن برای مهریه دیگه ممنوع الخروجی وجود ندارد این قانون فعلا معلق است ؟؟؟؟؟ درسته ؟؟؟

  1. وکیل گفت:

   با سلام
   جهت اطلاعات صحیح از این امر
   ممنوعیت خروج زوج از طریق محکمه اصلاٌ انجام نمی شود

 8. حسین گفت:

  آیا ممنوع الخروجی مرد متهم به پرداخت مهریه به محض ابلاغ حکم اولیه اخذ مهریه انجام می شود یا پس از ابلاغ حکم نهایی دادگاه؟ آیا فراصتی برای تجدید نظر در حکم اولیه برای ابلاغ حکم نهایی در نظر گرفته می شود؟ با تشکر

  1. وکیل گفت:

   با سلام
   محکمه خانواده اصلاٌ زوج را ممنوع الخروج نمی نماید

 9. امید گفت:

  آیا از طریق عقد موقت هم ممنوع الخروج میکنند یا خیر؟

 10. Davood گفت:

  با سلام

  از گردانندگان سایت و پاسخ‌های بسیار مفیدتان بی‌ نهایت سپاسگزارم.

  همسر سابق بنده چندین سال پیش ابتدا نسبت به ممنوع الخروجی بنده از طریق اداره ثبت و مدتی‌ بعد از طریق دادگاه خانواده اقدام به طرح استرداد مهریه نموده اند. سال اینجاست که آیا نباید قبل از مطرح شدن پرونده در دادگستری نسبت به ابطال ممنوع الخروجی اقدام گردد؟

  با سپاس فراوان

  1. وکیل گفت:

   باسلام
   اگر تمامی مهریه را از طریق اجرائیات ثبت اسناد اقدام کرده دیگر حق ندارد از طریق محکمه اقدام نماید شما می توانید این امر را به دادگاه اعتراض نمائید اما ممکن است تعدادی از سکه (مهریه) را از طریق اداره ثبت به اجرا گذاشته و الباقی را از طریق محکمه مطالبه کرده که دراین صورت اقدامات حقوقی وی صحیح است بهر حال برای رفع ممنوعیت خروجی شما بایستی که آن تعداد سکه ها را به وی پرداخت نمایید و حتی یک بیستم مبلغ آن را به عنوان نیم عشر به عنوان جریمه به اداره ثبت پرداخت نمائید

   1. داوود گفت:

    با درود فراوان و سپاسگزاری از پاسخ سریع شما، به استحضار می‌رسانم که در مورد پرونده بنده، ایشان تمام مهریه را از طریق اداره ثبت و دوباره تمام آن را از طریق دادگاه به اجرا گذشته اند. در نتیجه بنده با یک بن بست حقوقی مواجه شده ام. سوال تکمیلی من این است که آیا با اعتراض بنده به دادگاه خانواده این قضیه بر طرف خواهد گردید یا ایشان فقط با استفاده از همین روشی‌ که فرمودید، دوباره نسبت به ممنوع الخروجی بنده اقدام خواهند نمود؟ مضافاً، مبلغ مهریه نیز با صدور اجرائیه جدید (با توجه به افزایش قیمت سکه در مقایسه با چند سال پیش)، افزایش خواهد یافت یا خیر؟

    بی‌ نهیات ممنون از حوصله شما دوستان

    1. وکیل گفت:

     اگر شما در دادگاه با مدرکی دال بر این ……. که از طریق اداره ثبت هم اقدام شده ، ابراز و اثبات کنید دادگاه خانواده دعوای وی را نمی پذیرد و قرار رد دعوا صادر می نماید
     قیمت سکه بر اساس قیمت روز اقدام وی محاسبه می شود

     د

 11. داوود گفت:

  بی‌ نهایت از شما سپاسگزارم

 12. ali sadraee گفت:

  man joda shodam va hezanate farzandam ba khanomam hast … aya eishan mitavanad bache ra az keshvar bedone ejazeye man kharej konad ya na ?merce

  1. وکیل گفت:

   با سلام
   حضانت از نظر معنای حقوقی یعنی نگهداری
   و خروج فرزند بدون اجازه پدر که ولی قهری است توسط مادر امکانپذیر نیست

 13. حسین گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  آیا با گرفتن حکم جلب از طرف زن برای مرد، بابت مهریه،فرودگاه می تواند بدون گرفتن حکم ممنوع الخروجی از طرف زن،از مسافرت مرد به خارج از کشور جلوگیری نماید؟ اگر می شود بعد از گذشت چه زمانی از صدور حکم جلب فرودگاه می تواند از خروج مرد جلوگیری نماید؟

  1. وکیل گفت:

   با سلام
   چنانچه کلانتری در حوزه فرودگاه با شما همکاری کند با هماهنگی می توانید وی را جلب کنید

 14. jamshid bahadori گفت:

  ba salam mer30 az pasokhhaton…
  mizane makharej mahiane (nafaghe) yek bache 3 sale ke hezanatash ba madarash ast che ghadr mibashad ?yani pedar che ghadr bayad mahiane bepardazd ?

  1. وکیل گفت:

   دادگاه با نظر کارشناس معين ميکند

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.