وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به زوجه

وکالت زن در طلاق ( حق طلاق )

یکی از موضوعات مهم و مورد ابتلا که در فقه اسلامی و حقوق مدنی مورد بحث و بررسی زیادی واقع شده وکالت زوجه در طلاق است.

ممکن است ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر یا به صورت قراردادی مستقل، شوهر به زن وکالت دهد که از طرف او خود را مطلقه سازد . زوجه برای اینکه به آسانی بتواند خود را از قید یک ازدواج نامناسب رهایی بخشد، می تواند از طریق شرط ضمن عقد نکاح چنین اختیاری را برای خود تحصیل کند.

در این صورتوکالت زن، مادام که ازدواج منحل نشده باقی خواهد ماند و از آنجا که عقد وکالت در اینجا تابع عقد لازم (ازدواج) شده موکل، حق عزل وکیل را نخواهد داشت . این راه حل که در حقوق اسلام و ایران به سود زن پذیرفته شده در واقع، اختیار مطلق مرد در امر طلاق را تا حدودی تعدیل می کند.

قانون مدنی از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده می گوید: ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود (ماده1138) مزیت این راه حل آن است که اگر شوهر غایب باشد یا حاضر بوده وعربی نداند و بکار بردن صیغه عربی را در طلاق چنانچه اکثر فقهای امامیه گفته اند، لازم بدانیم یا در این باره از نظر شرعی احتیاط کنیم می توان برای اجرای صیغه طلاق چنانکه معمول است، از وکیل طلاق استفاده کرد.

↵ نقل از اعظم شفائی، کارشناسی ارشد حقوق مالی و اقتصادی، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر موسسه حقوقی، یکی از بهترین وکلای خانواده در تهران با بیش از 19 سال تجربه در وکالت پرونده های خانواده و طلاق و مشاوره در انتخاب همسر، عقد قراردادها و امور بانکها و حقوق مالکیت معنوی و دعاوی ملکی و امور حسبی