چرا باید برای احقاق حق وکیل اختیار نماییم

چرا باید برای احقاق حق وکیل اختیار نماییم

ضرورت اختیار وکیل برای احقاق حق این روزا به جهت گسترش وسایل ارتباط جمعی بسیاری از مردم  تصور می نمایند که چون با توانایی  به اینترنت دسترسی دارند لذا برای حل مشکلات حقوقی خود،  با مطالعه  مطالب جست و گریخته از طریق اینترنت،  قادرند مشکلات حقوقی خود را شخصا حل…

قانون ارث و نحوه تقسیم ارثیه میان اعضای خانواده به زبان ساده

قانون ارث و نحوه تقسیم ارثیه میان اعضای خانواده به زبان ساده

دانستنی ها و قانون ارث، نحوه تقسیم ارثیه در میان اعضای خانواده، قانون تقسیم ارثیه بین فرزندان ارث واقعه ای است که آثارش پس از مرگ نمایان می شود.. متاسفانه برخی از مردم تصور می کنند که فردی که دارای ثروت است می تواند تمامی مایملک خود را وصیت نماید…

نحوه تصفیه ترکه در قانون امورحسبی به چه شکل است؟

نحوه تصفیه ترکه در قانون امورحسبی به چه شکل است؟

به منظور شفافیت در مورد این مطلب به لسان ساده بیان کنیم اولا ترکه به معنای چیست، ثانیا ترکه شامل چه اموالی است. مفهوم ترکه یا ارثیه: ترکه در کتب حقوقی اینگونه تعریف شده است: دارایی به جای مانده از فرد فوت شده است. این دارایی شامل دو بخش مثبت…

موارد اجباری و اختیاری تحریر ترکه

موارد اجباری و اختیاری تحریر ترکه

تعریف و فلسفه تحریر ترکه تحریر از نظر لغوی به معنی آزاد کردن، نوشتن می باشد اما از نظر اصطلاحی و حقوقی تحریر ترکه که عبارتست از تعیین دارایی ها و دیون متوفی. بعبارت دیگر برداشتن صورت ریز ترکه با توصیف اموال و ارزیابی آن و تعیین مطالبات و بدهی…

حقوق و دیون متعلق به ترکه میت

حقوق و دیون متعلق به ترکه میت

حقوق و دیون متعلق به ترک میت طبق قانون امور حسبی به چه شکل است؟ قانونگذار حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد در ماده 869 قانون امور حسبی احصاء نموده است: تجهیز میت : در مورد تجهیز میت فقط مساله کف را مطرح کرده است و…

آیا میدانید منظور از مهر و موم ترکه چیست؟

مهر و موم ترکه مفهوم لغوی مهر و موم ترکه: مهر (اسم)، آلتی از فلز، سنگ و در عصر ما لاستیک و جزء آنها که بر آن نام و عنوان کسی یا بنگاهی یا موسسه ای را وارون کنده باشند و چون بر آن مرکب بمالند و آنگاه بر کاغذ…

آثار قبولی ترکه یا ارثیه برای وراث چیست؟

آثار قبولی ترکه یا ارثیه برای وراث در ابتدا ماده 248 قانون امور حسبی را با توجه به عناصر تشکیل دهنده ماده بررسی می کنیم. ماده مزبور مقرر می دارد که : در صورتیکه ورثه ترکه ( ارثیه ) را قبول نمایند هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت…

شرایط رد ترکه، ارث توسط وراث به چه شکل است؟

  نحوه رد ترکه از سوی وراث رد ترکه یا ارثیه نقطه مقابل قبول ترکه است. رد ارث یا رد ترکه یعنی عدم پذیرش ترکه توسط ورثه و وارثی که ترکه را رد می کند باید کتبا یا شفاها رد ترکه را به دادگاه اعلام نماید. بنابراین رد ترکه باید…

قبول ترکه

قبول ترکه یا ارثیه یعنی پذیرفتن ترکه و متعلقات آن. بعبارت دیگر قبول ترکه به معنی آن است که وراث بپذیرد که ترکه تحت تملک او قرار می گیرد. مطابق ماده 242 قانون امور حسبی، قبول ترکه ممکن است به اشکال زیر صورت پذیرد: قبول صریح قبول ضمنی قبولی مقید…

زمان انتقال ترکه به ورثه

ابتدا ببینیم منظور از ترکه چیست و جایگاه آن در قوانین حقوقی کشور به چه صورت است.. ترکه در فرهنگ لغت دهخدا اینگونه تعریف شده است : مالی را که از تعلق حق دیگران به عین آن مال صافی باشد. در کتب حقوقی ترکه اینگونه تعریف شده است : ترکه،…