قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها

قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها

رفع ابهام در مورد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها اداره حقوقی اخیرا پیرو سوالاتی در مورد اجرای این قانون با توجه به سوالاتی که در اذهان عمومی تبادر کرده بود اقدام به پاسخ نموده است و به منظور تشحیذ اذهان خواندگان محترم شایسته است…

نکات مهم برای مالکان املاک بدون سند رسمی

نکات مهم برای مالکان املاک بدون سند رسمی

بایسته های دانستنی در مورد املاکی که  دارای سند رسمی نیستند :   املاک بدون سند رسمی | بسیاری از املاک دارای هویت رسمی نیستند، به عبارت بهتر دارای سند رسمی نیستند لذا در این مقاله بررسی می شود که مالکین یا متصرفین اینگونه املاک، در چه شرایطی قادر به…

مجازات های جایگزین حبس

تلاش دولت یازدهم در مورد جایگزین شدن مجازات حبس به مجازات های دیگر با توجه به اصرار دولت درمورد لایحه ای که در مورد جایگزین شدن مجازات حبس به مجازاتی دیگر واقعیت این است که این لایحه در مجلس در سال 84 مطرح شده بوده و حتی دولت نهم نیز…

آشنایی با دو واژه کلیدی (شکایت کیفری،دادخواست حقوقی)

یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند، تفکیک دو عنوان است. برای موفقیت در دادگستری،  دانستن تفاوتهای این دوعنوان خیلی موثر است: - دعاوی کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعاوی حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد…