بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بدون سنوات ارفاقی

مجلس شوراي اسلامي با تصويب بندي از لايحه بودجه 91، مصوب كرد كه بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت بدون سنوات ارفاقي مجاز است.  نمايندگان مجلس در ادامه جلسه سه‌شنبه ۲۶ اردی‌بهشت ۱۳۹۱ -جز 7 بند 13 لايحه بودجه 91 در بخش هزينه‌اي را تصويب كردند. بر اين اساس بازنشستگي…