مجازات های جایگزین حبس

تلاش دولت یازدهم در مورد جایگزین شدن مجازات حبس به مجازات های دیگر

با توجه به اصرار دولت درمورد لایحه ای که در مورد جایگزین شدن مجازات حبس به مجازاتی دیگر واقعیت این است که این لایحه در مجلس در سال 84 مطرح شده بوده و حتی دولت نهم نیز این لایحه را در مجلس به معاونت حقوقی ارجاع نمود ولی تا کنون این لایحه به تصویب مجلس نرسیده است، شایان ذکر است :اخیرا مجددا این دولت جدید( دولت یازدهم) از طریق کمیسیون حقوقی و قضائی این لایحه را مطرح نموده است . بد نیست که با این نوع مجازات های جایگزین آشنا شویم:

نمونه هایی از مجازات های جایگزین حبس که قبلا (در دوره دولت هشتم در لایحه ای به تصویب هیئت دولت رسیده بود) :

1-اقامت در محل معین

2-منع اقامت یا تردد در محل یا در محل های معین

3- حرفه آموزی یا گذراندن حرفه های دوره های آموزشی و مهارتی

4- ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم یا رضایت بزه دیده

5- معرفی نوبه ای خود به شخص یا مقام یا مراکز یا نهاد هایی که دادگاه تعین می کند

6- خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات

7-ترک معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد یا منع اشتغال به کارهای معینی که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می کنند

8-الزام به فراگیری آداب معاشرت خانوادگی و اجتماعی و پایبندی به آن

9- اقدام به درمان اختلال های روانی – رفتاری و جسمانی خود

تبصرهدادگاه می تواند با توجه به ملاحظات شغلی و وضعیت محل سکونت، فرد را از 15روز تا حداکثر 6 ماه در روزها یا ساعات مشخص به حبس در منزل محکوم کند .مدت حبس مزبور در هرصورت نباید از از 2 شبانه روز یا 48 ساعت در هفته تجاوز کند.

 

مشاوره با وکیل دادگستری

 

 

شریک جرم

  شریک جرم

چنانچه چند نفر در ارتکاب عمل مجرمانه با هم همکاری نموده و در انجام عملیات اجرائی جرم مشارکت کنند این افراد را با وجود دو شرط، شرکاء جرم نامند و با این که قانون مجازات اسلامی، مجازات شک جرم را با مجازات فاعل مستقل یکی دانسته بر حسب اختلاف تاثیر و دخالت آنان در ارتکاب جرم ، مجازات هر یک از آنان تعیین م شود، این دو شرط عبارت است از:

1-علم و اطلاع آنان از ماهیت عمل ارتکابی، مثلاٌ شرکاء در عمل دزدی بدانند که درعمل دزدی همکاری می کنند و الا اگر به تصور اسباب کشی منزل، عمل را انجام می دهد و عنوان هیچکدام از جرائم بر اعمال آنها منطبق نیست مجازات محسوب نخواهد شد .

2- در انجام عملیات اجرایی، جرم با هم مشارکت و همکاری کنند مثلاٌ در جرم سرقت، یکی کلید گاو صندوق را باز کرده و دیگری پول را برداشته و سومی در حمل پول به مکان دیگر شرکت داشته است و الا اگر کسی درراه ایستاده اگر کسی بیاید یا اطلاع پیدا کند مرتکب را مطلع سازد این شخص شریک محسوب نمی گردد گرچه ممکن است به عنوان معاون جرم او را مجازات کنند .

شرکت در جرم در پاره ای از موارد موجب تشدید مجازات و در برخی از موارد موجب تخفیف مجازات می شود مثلاٌ در مورد سرقت از این جهت که قانونگذار برای حفظ و تامین اموال مردم اهمیت خاصی قائل است اگر سرقت ساده و بوسیله یک نفر انجام گیرد به موجب قانون مجازات عمومی بین دو ماه تا دو سال حبس تادیبی در نظر گرفته شده است در حالی که اگر این سرقت بوسیله چند نفر انجام گیرد مجازات آن بر طبق 4 ماده 226 همان قانون بین شش ماه تا سه سال حبس تادیبی تعیین شده است اما در مورد قتل یا ضرب و جرح چنانچه مرتکب در بین عده ای که شرکت در جرم دارند معلوم نباشد مجازات آن کمتر است از موردی که مرتکب، یکی و مشخص است .