قانون “جرم سیاسی”

در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی  یعنی در آخرین دوران نمایندگان دوره نهم قانون "جرم سیاسی" آن طی شش  ماده به تصویب رسید شایان ذکر است : طرح جرم سیاسی در 20 اردیبهشت‌ماه 95 در صحن مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز در 29 اردیبهشت‌ماه این طرح را تایید…