صلاحیت محلی دادگاه در خصوص جرم کلاهبرداری رایانه ای

در پاسخ به اینکه هرگاه مقدمات و نتیجه حاصل از کلاهبرداری، در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، از نظر صلاحیت محلی کدام دادگاه، صالح به رسیدگی می باشد؟ در پاسخ به این سوال با عنایت به رای وحدت رویه شماره 729، (رویه قانونی صحیح آن ) دادگاه صالح، دادگاهی…

صلاحیت محلی دادگاه وقوع جرم رایانه ای

صلاحیت محلی دادگاه وقوع جرم رایانه ای ( کلاهبرداری ) مطابق رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1/12/1391 در روزنامه رسمی شماره 19862 مورخ 24/2/1392 بدین گونه از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور تصمیم گیری شده است نظر به این که در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع…