بدرود با پدر علم حقوق

بدرود با پدر علم حقوق

بدرود با پدر علم حقوق ( دکتر امیر ناصر کاتوزیان ) خاموش شدن این شمع نورانی قلبمان را شکست. تسلیت به تمامی همکاران و حقوقدانان گرامی دکتر امیرناصر کاتوزیان، پدر علم حقوق ایران که وی یکی از نویسندگان پیش‌نویسان قانون اساسی کشورمان بود در 11 شهریور 1393، چشم از جهان…