نرخ دیه در سال ۹۵

نرخ دیه سال ۹۵ برای ماه‌های غیرحرام ۱۹۰میلیون تومان است که به گفته سخنگوی قوه قضاییه این مبلغ با بررسی‌های صورت گرفته و لحاظ کردن نتایج بررسی‌های میدانی و تورم موجود در کشور تعیین شده‌است. به این ترتیب دیه سال ۹۵ نسبت به سال‌ جاری ۳۰میلیون تومان افزایش پیدا کرده‌است.

سخنگوی قوه قضاییه توضيح داده كه در ماه‌هاي حرام (مانند ذی القعده ،ذی الحجه، محرم، رجب) نیز یک سوم دیه کامل اضافه می شود.

– افزايش مبلغ ديه

ديه كامل از ابتداي سال ۹۴ در ماه‌هاي غير حرام از سوی قوه قضاييه 165ميليون تومان تعيين شده بود كه در ماه‌های حرام نيز يك سوم به آن اضافه مي‌شد و مبلغ ۲۲۰ ميليون تومان بود. با اعلام نرخ ديه سال 95 در ماه‌هاي غيرحرام، مبلغ ديه سال ۹۵ به نسبت امسال ۳۰ ميليون تومان و در ماه‌هاي حرام نيز ۶۳ ميليون و ۳۳۳ هزار تومان افزايش پيدا كرده‌است.

بدين‌ ترتيب مبلغ ديه در ماه‌هاي حرام سال ۹۵ به ميزان ۲۵۳ ميليون و  ۳۳۳هزار تومان خواهدبود كه نسبت به سال ۹۴ بيش از ۳۳ميليون تومان افزايش دارد.

– ماه‌هاي حرام كدام هستند؟

ذي‌القعده، ذي‌الحجه، محرم و رجب مطابق با ماده 299مجازات اسلامي ماه‌هاي حرام هستند. شروع و پايان ماه‌هاي حرام در سال 1395خورشيدي به اين ترتيب است: ۲۱ فروردين تا ۱۸ ارديبهشت (ماه رجب)، ۱۴مرداد تا ۱۲شهريور (ذي‌القعده)، ۱۳شهريور تا ۱۱مهر(ذي‌الحجه) و ۱۲مهر تا ۱۰آبان (محرم).

رانندگان وسايل نقليه بايد درنظر داشته باشند كه در اين ايام يك سوم به مبلغ ديه افزوده مي‌شود و مبلغ ديه 253ميليون و333هزار تومان محاسبه خواهدشد.