قوانین جدید در سال ۹۴

ضمن تبریک سال نو به شما عزیزان، توجه شما را به وضعیت برخی از قوانین جدید درسال 1394 جلب می نماییم: الف – قوانینی که از طرف دولت به مجلس ارسال شده و در نوبت رسیدگی است : 1 – قانون دادرسی تجاری ب – قانونی که در شورای نگهبان…