قوانین جدید در سال ۹۴

ضمن تبریک سال نو به شما عزیزان، توجه شما را به وضعیت برخی از قوانین جدید درسال 1394 جلب می نماییم: الف – قوانینی که از طرف دولت به مجلس ارسال شده و در نوبت رسیدگی است : 1 – قانون دادرسی تجاری ب – قانونی که در شورای نگهبان…

قراربازداشت موقت متهم

یکی از قرارهای تامین کیفری قرار بازداشت موقت متهمان است. محاسن قرار بازداشت موقت: 1- به موجب این قرار متهم در زندان نگاه داشته می شود تا از فرار، تبانی یا از بین بردن دلایل جرم جلوگیری شود، مهمترین مقررات در این خصوص مواد 32 تا 37 قانون آیین دادرسی کیفری…

گذر زمان، به ضررشاکی…

بعد از ارتکاب جرم، اگر به هر دلیلی مجرم تعقیب نشد و موضوع فراموش شد، تعقیب مجدد بعد از مدت طولانی مثلاً 10 یا 20 سال  بار دیگر جامعه را درحالت تشویق قرار می دهد. مصلحت جامعه در آن است، که تعقیب انجام نگیرد چرا که زیان تعقیب در چنین…