اصلاحیه قانون چک در سال 1397، قانون جدید چک

ویژگی اصلاح قانون جدید چک در صورت تصویب نهایی این قانون (اصلاحیه قانون چک /  قانون جدید چک) : 1-مسدودی حساب و کارت های بانکی صاحب چک برگشتی، محرومیت سه ساله برای متقلبان چک 2- لازم الرعایه بودن قوانین و مقررات مرتبط با چک راجع به چک‌های الکترونیکی 3- دریافت کد…