قانون مجازات اسلامی سال 1397

قانون مجازات اسلامی سال 1397 [caption id="attachment_3582" align="alignnone" width="489"] قانون مجازات اسلامی 1397 - سایت بهترین وکیل کیفری تهران[/caption] قتل در لغت ودرادبیات حقوقی  به معنای سلب حيات از يك انسان بدون مجوز قانوني و يا سلب حيات از انساني كه مورد حمايت قانون است. قانون مجازات اسلامی سال 1397…

مسئولیت عبورعابر پیاده در موارد غیر قانونی

مسئولیت عبورعابر پیاده در موارد غیر قانونی

مسئولیت عبور عابر پیاده در موارد غیر قانونی را می دانید ؟ در این خصوص قانونگذار در ماده 333 قانون مجازات اساسی بدین گونه بیان می کند : در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است، اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت…