مجازات سرقت برق ، گاز و آب

[caption id="attachment_3349" align="alignnone" width="300"] مجازات سرقت برق، گاز و آب و تلفن[/caption] در مورد سرقت از آب و برق و گاز و ...که  سابقا قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، مجازات آن ها را چنین پیش بینی کرده است: ماده 660 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 2/3/1378) : هر کس بدون پرداخت…