میزان مهریه در صورت فوت زوج یا زوجه در دوران نامزدی

تکلیف مهریه در صورت فوت زوج یا زوجه گروهی بر این عقیده اند که چون در قانون تنصیف مهریه قبل از عمل زناشوئی طبق ماده 1092 صرفاً در طلاق بوده و ذکری از فوت یکی از زوجین نشده است، کل مهریه به زوجه یا وراث تعلق خواهد گرفت. دکتر امامی…