مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی

مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی ماده ۷۰۲– هرکس مشروبات الکلی را تولید کند یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد، یا حمل و یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، مطابق با این ماده قانونی به 6 ماه تا 1 سال حبس و تا ۷۴…

قانون مجازات اسلامی سال 1397

قانون مجازات اسلامی سال 1397 [caption id="attachment_3582" align="alignnone" width="489"] قانون مجازات اسلامی 1397 - سایت بهترین وکیل کیفری تهران[/caption] قتل در لغت ودرادبیات حقوقی  به معنای سلب حيات از يك انسان بدون مجوز قانوني و يا سلب حيات از انساني كه مورد حمايت قانون است. قانون مجازات اسلامی سال 1397…