بررسی جرم رابطه نامشروع زن و مرد و مجازات آن

مجازات رابطه نامشروع زن و مرد مطابق ماده 637 قانون مجازات اسلامی هرگاه زن و مردی که بین انها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر زنا از قبیل ( تقبیل یا مضاجعه ) شوند، به مجازات شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد…